Acasă   ||    Locaţie   ||    Contact   
 
INFORMARE PUBLICĂ
Transparenţa decizională  
Transparența veniturilor  
P.D.I. 2016-2020  
Raport activitate 2022-2023  
Despre noi  
Programe şi acţiuni  
Organigramă  
R.O.I.  
Personal  
Legislaţie  
Revista  
Resurse  
Apariții în presă  
Declaraţii de avere  
Logare  
Tipizate/Formulare  
Hotărîri C.A.  
Chestionare autoevaluare  
   
PERSONAL
Mobilitate cadre did.  
Consilier scolar  
Logoped  
Mediator scolar  
   
C.J.A.P.
Despre noi  
Retea  
Programe/Proiecte  
Chestionare osp  
   
C.L.I.
Retea  
   
S.E.O.S.P
Descriere  
Acte necesare  
Descărcare acte necesare  
Plan de servicii  
Formulare pentru directori unitati scolare  
Ghid TSI  
Managementul Act.cons.educ.  
Școlarizare la domiciliu  
   
FORMARE PROFESIONALĂ
Informări  
Cursuri  
   
ALTE INFORMAŢII
Noutăţi  
Parteneri  
Link-uri utile  
   
SNAC
http://www.snac.ro/
VIZITATORI
   
M.E.
www.edu.ro
I.S.J. Mures
www.edums.ro
C.J. Mures
www.cjmures.ro
D.G.A.S.P.C. MURES
www.dgaspcmures.ro
SALVATI COPII
www.salvaticopiii.ro
APEL URGENTA
https://www.sts.ro/
 

LEGISLAȚIE GENERALA

Data: 24.04.2026
Titlu: O R D I N pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2024

Data: 14.02.2024
Titlu: O R D I N pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului educației nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior

Data: 08.01.2024
Titlu: Metodologie mobilitate 2024-2025 anexa OME-6877

Data: 20.11.2023
Titlu: Procedura privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și a suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar

Data: 23.10.2023
Titlu: O R D I N pentru aprobarea modului de decontare a primelor de carieră, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile

Data: 23.10.2023
Titlu: OME nr.6322 2023 privind aprobarea tipologiei și a necesarului de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, pentru anul școlar 2023-2024

Data: 11.10.2023
Titlu: OME 6072 - O R D I N privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior

Data: 11.10.2023
Titlu: Monitorul Oficial Partea I nr. 613 - Legea învățământului preuniversitar -

Data: 11.10.2023
Titlu: Calendar definitivat 2024

Data: 04.09.2023
Titlu: Monitorul Oficial Partea I nr. 793 - Acte ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale

Data: 06.07.2023
Titlu: Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar

Data: 06.07.2023
Titlu: L E G E A învățământului preuniversitar

Data: 12.06.2023
Titlu: O R D I N pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022 (pagina 15)

Data: 07.03.2023
Titlu: ORDIN nr. 197 din 12 martie 2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor medicale de orientare şcolar-profesională

Data: 26.11.2022
Titlu: Procedura egalizare sanse 2022_2023

Data: 15.11.2022
Titlu: Regulament ordine interioară anul școlar 2022-2023

Data: 15.11.2022
Titlu: ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023—2024

Data: 10.10.2022
Titlu: ORDIN Nr. 4183/2022 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. EMITENT:MINISTERUL EDUCAŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 675 din 6 iulie 2022

Data: 10.10.2022
Titlu: ORDIN Nr. 5154/2021 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar. EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 887 din 15 septembrie 2021

Data: 10.10.2022
Titlu: ORDIN Nr. 5561/2011 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar - Text în vigoare începând cu data de 22 iulie 2022

Data: 10.10.2021
Titlu: Regulament ordine interioară anul școlar 2021-2022

Data: 15.11.2021
Titlu: ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023

Data: 15.11.2021
Titlu: INSTRUCȚIUNE privind procedura de lucru privind realizarea testării cu teste rapide antigen din salivă, pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 a elevilor în unitățile de învățământ

Data: 08.11.2021
Titlu: ORDIN privind structura anului școlar 2021-2022

Data: 08.11.2021
Titlu: ORDIN pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul minitrului educației și cercetării nr. 5.447/2020

Data: 08.11.2021
Titlu: ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului ministerului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Data: 08.11.2021
Titlu: ORDINUL nr. 5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023

Data: 05.02.2021
Titlu: LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 -Legea educaţiei naţionale - Text în vigoare începând cu data de 5 februarie 2021

Data: 16.01.2021
Titlu: LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Text în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021

Data: 15.01.2021
Titlu: Legislație: ordine de ministru

Data: 23.11.2020
Titlu: Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021

Data: 10.10.2020
Titlu: Regulament ordine interioară anul școlar 2020-2021

Data: 
Titlu: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 133/2020 din 7 august 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora

Data: 17.06.2020
Titlu: Ordin pentru suspendarea organizării și desfășurării unor activități prevăzute în anexa nr.19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021

Data: 19.05.2020
Titlu: Ordinul-831-3577-2020-privind-masurile-pentru-prevenirea-contaminarii-cu-noul-coronavirus-sars-cov-2

Data: 15.05.2020
Titlu: LEGE Nr. 55/2020 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Data: 15.05.2020
Titlu: HOTĂRÂRE Nr. 24/2020 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2

Data: 09.04.2020
Titlu: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 32/2020 din 26 martie 2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

Data: 09.04.2020
Titlu: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 30/2020 din 18 martie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Data: 09.04.2020
Titlu: LEGEA NR. 27/2020 privind limba semnelor române

Data: 30.03.2020
Titlu: ORDONANȚA MILITARĂ nr. 4 din 29.03.2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19

Data: 03.04.2020
Titlu: LEGE Nr. 31/2020 din 31 martie 2020 pentru abrogarea art. 3 alin. (1) din H.G. nr. 250/1992

Data: 25.03.2020
Titlu: ORDONANȚA MILITARĂ nr. 3 din 24.03.2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19

Data: 23.03.2020
Titlu: LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Data: 23.03.2020
Titlu: LEGE Nr. 19/2020 din 14 martie 2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Data: 23.03.2020
Titlu: DECRET Nr. 195/2020 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

Data: 28.01.2020
Titlu: LEGE Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată - Codul muncii - Text în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2020

Data: 14.01.2019
Titlu: LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale - text în vigoare din 2 ianuarie 2020

Data: 08.10.2019
Titlu: Regulament ordine interioară anul școlar 2019-2020

Data: 20.09.2019
Titlu: Legea educatiei nationale nr. 1/05.01.2011 - Text în vigoare din anul școlar 2019-2020

Data: 07.05.2019
Titlu: ORDIN pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019

Data: 15.04.2019
Titlu: Ordin- modificarea Metodologiei cadru pentru anul scolar 2019-2020

Data: 08.04.2019
Titlu: Ordinul 3862/04.04.2019-modificare OMEN 5460-2018 - mobilitatea personalului didactic

Data: 21.02.2019
Titlu: Procedură de asigurare a condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale în anul 2019

Data: 27.11.2018
Titlu: Ordin 5460/12.11.2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020

Data: 10.09.2018
Titlu: Regulament ordine interioară anul școlar 2018-2019

Data: 10.09.2018
Titlu: ORDIN Nr. 4831/2018 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar

Data: 15.03.2018
Titlu: ORDIN Nr. 393/630/4236/2017 din 13 martie 2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei

Data: 10.01.2018
Titlu: ORDIN pentru modificarea și completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

Data: 14.12.2017
Titlu: Contract colectiv de muncă unic- la nivel de sector de activitate Învățământ Preuniversitar

Data: 14.12.2017
Titlu: OMEN 5485-13.11.2017 Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

Data: 25.09.2017
Titlu: Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale

Data: 25.09.2017
Titlu: HOTĂRÂRE Nr. 564 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar

Data: 07.11.2016
Titlu: Regulament ordine interioară anul școlar 2017-2018

Data: 04.03.2017
Titlu: Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.124/20.01.2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare

Data: 20.03.2017
Titlu: Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate - învăţământ preuniversitar, pentru anul 2017

Data: 16.03.2017
Titlu: ORDIN Nr. 4619/2014 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

Data: 11.02.2016
Titlu: ORDIN Nr. 5574 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

Data: 11.02.2017
Titlu: ORDIN Nr. 5086/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale

Data: 30.01.2017
Titlu: Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, a aprobat, prin ordin, metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017

Data: 30.01.2017
Titlu: OMENCS 5739-14.11.2016 - Metodologia de mobilitate personal didactic 2017-2018 (anexa).

Data: 03.01.2016
Titlu: OMMFPSPV nr. 1985/04.10.2016/OMS nr. 1305/17.11.2016/OMENCS nr. 5805/23.11.2016, privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

Data: 07.11.2016
Titlu: Regulament ordine interioară anul școlar 2016-2017

Data: 07.11.2016
Titlu: ORDIN nr. 5555 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională

Data: 02.09.2016
Titlu: Legea educatiei nationale nr. 1/05.01.2011 - Completat si modificat in baza actelor normative publicate in MOf pana la 03.06.2016:

Data: 02.09.2016
Titlu: ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar