Acasă   ||    Locaţie   ||    Contact   
 
INFORMARE PUBLICĂ
Transparenţa decizională  
P.D.I. 2016-2020  
Despre noi  
Programe şi acţiuni  
Organigramă  
R.O.I.  
Personal  
Legislaţie  
Revista  
Resurse  
Apariții în presă  
Declaraţii de avere  
Logare  
Tipizate/Formulare  
Hotărîri C.A.  
Chestionare autoevaluare  
   
C.J.A.P.
Despre noi  
Retea  
Programe/Proiecte  
Chestionare osp  
   
C.L.I.
Retea  
   
S.E.O.S.P
Descriere  
Acte necesare  
Descărcare acte necesare  
Plan de servicii  
Formulare pentru directori unitati scolare  
Ghid TSI  
Managementul Act.cons.educ.  
   
FORMARE PROFESIONALĂ
Informări  
Cursuri  
   
ALTE INFORMAŢII
Noutăţi  
Parteneri  
Link-uri utile  
   
SNAC
http://www.snac.ro/
VIZITATORI
   
M.E.
www.edu.ro
I.S.J. Mures
www.edums.ro
C.J. Mures
www.cjmures.ro
D.G.A.S.P.C. MURES
www.dgaspcmures.ro
SALVATI COPII
www.salvaticopiii.ro
APEL URGENTA
https://www.sts.ro/
 
 
 
ULTIMELE NOUTĂȚI
Data: 30.01.2023
Titlu: 30 ianuarie, ziua internațională a nonviolenței în școală

Data: 08.01.2023
Titlu: PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2023

Data: 08.01.2023
Titlu: Model cerere pentru elevii cu deficiențe(va fi completată de părinte/tutore/reprezentant legal al elevei/elevului/candidatei/candidatului)

Data: 07.01.2023
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Începerea cursurilor

Data: 12.14.2022
Titlu: Sondaj privind opțiunile școlare ale elevilor din clasa a VIII-a pentru anul școlar 2023-2024

Data: 16.11.2022
Titlu: Procedura egalizare sanse 2022_2023

Data: 15.11.2022
Titlu: ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023—2024

Data: 09.11.2022
Titlu: Concursuri organizate de către instituţii aflate în subordonarea/coordonarea Ministerului Educației (ME)

Data: 09.11.2022
Titlu: Anunț de identificare și selecție a grupului-țintă a specialiștilor care vor face parte din echipa comunitară integrată a Proiectului Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale , POCU/375/4/22/122607

Data: 09.11.2022
Titlu: În perioada 8 noiembrie – 13 decembrie 2022, are loc Luna globală a carierelor (GLOBAL CAREERS MONTH). Webinarul de lansare

Data: 1.11.2022
Titlu: Notă ME privind reducerea programului pe motive ce țin de apripoerea calendaristică a iernii

Data: 27.20.2022
Titlu: Rezultate concurs pentru ocuparea posturilor de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică respectiv profesor logoped

Data: 21.10.2022
Titlu: REPARTIZAREA pe săli a candidaților care susțin proba scrisă la concursul pentru ocuparea posturilor de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică respectiv profesor logoped

Data: 21.10.2022
Titlu: REZULTATUL probei practice la concursul pentru ocuparea postului de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică

Data: 20.10.2022
Titlu: REZULTATUL etapei de selecție a dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului de profesor logoped

Data: 20.10.2022
Titlu: REZULTATUL etapei de selecție a dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică

Data: 19.10.2022
Titlu: Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent social, 1 normă pe perioadă determinată la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

Data: 13.10.2022
Titlu: Programa pentru consiliere psihopedagogică

Data: 13.10.2022
Titlu: Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2022-2023 la C.J.R.A.E Mureș

Data: 10.10.2022
Titlu: ORDIN Nr. 4183/2022 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. EMITENT:MINISTERUL EDUCAŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 675 din 6 iulie 2022

Data: 10.10.2022
Titlu: ORDIN Nr. 5154/2021 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar. EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 887 din 15 septembrie 2021

Data: 10.10.2022
Titlu: ORDIN Nr. 5561/2011 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar - Text în vigoare începând cu data de 22 iulie 2022

Data: 04.10.2022
Titlu: Repere metodologice socio umane

Data: 26.09.2022
Titlu: Convocarea Consiliului Profesoral din cadrul CJRAE Mureș

Data: 28.03.2022
Titlu: CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ anunță demararea Concursului județean pe teme psihologice ”Delphi- cunoaște-te pe tine însuți și lumea înconjurătoare” cuprins în Calendarul Activităților Educative Județene 2022 adresat liceenilor din județul Mureş, secția română și maghiară./A MAROS MEGYEI NEVELÉSLÉLEKTANI KÖZPONT a marosvásárhelyi HARMÓNIA K.L.M EGYESÜLET és a segesvári PSY SERENITAS EGYESÜLET együttműködésében, idén is megszervezi a Delphi - "Ismerd meg önmagad és a világot" pszichológiai vetélkedőt.

Data: 24.03.2022
Titlu: Ordin privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023

   mai multe