Acasă   ||    Locaţie   ||    Contact   
 
INFORMARE PUBLICĂ
Transparenţa decizională  
P.D.I. 2016-2020  
Despre noi  
Programe şi acţiuni  
Organigramă  
Personal  
Legislaţie  
Revista  
Resurse  
Apariții în presă  
Declaraţii de avere  
Logare  
Tipizate/Formulare  
Consiliere online  
Chestionare  
   
C.J.A.P.
Despre noi  
Retea  
Programe/Proiecte  
   
C.L.I.
Retea  
   
S.E.O.S.P
Descriere  
Acte necesare  
Plan de servicii  
Formulare pentru directori unitati scolare  
Ghid TSI  
Managementul Act.cons.educ.  
   
FORMARE PROFESIONALĂ
Informări  
Cursuri  
   
ALTE INFORMAŢII
Noutăţi  
Parteneri  
Link-uri utile  
   
VIZITATORI

   
M.E.C.
edu.ro
I.S.J. MURES
edums.ro
C.J. MURES
cjmures.ro
D.G.A.S.P.C. MURES
cjmures.ro
  
 
ULTIMELE NOUTĂȚI
Data: 16.09.2020
Titlu: Ghid pentru consilierii scolari

Data: 14.09.2020
Titlu: Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar // ROFUIP

Data: 14.09.2020
Titlu: ORDIN nr. 4.812 din 30 iulie 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar

Data: 02.09.2020
Titlu: ORDIN pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Data: 01.09.2020
Titlu: Ghiduri pentru organizarea și desfășurarea activităților în cadrul unităților de învățământ

Data: 08.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - noile modele de cerere de înscriere la Concursul de titularizare

Data: 08.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ref.: concursul național de ocupare a posturilor/cadrelor didactice declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2020-2021

Data: 08.07.2020
Titlu: Model cereri concurs titularizare

Data: 07.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Plan de acțiune pentru educația digitală

Data: 26.06.2020
Titlu: Procedură admitere candidați CES liceal


Data: 26.06.2020
Titlu: Către toate unitățile de învățământ din județul Mureș :având în vedere că Serviciul de Evaluare şi Orientare Școlară/Profesională şi Comisia de Orientare Şcolară si Profesionala din cadrul CJRAE Mureș NU vor avea activitate în perioada 01.07.2020-31.08.2020, vă recomandăm să informaţi părinţii copiiilor/elevilor care au nevoie de certificate de Orientare Şcolară și Profesională să depună dosarele pană la data de 30.06.2020.

Data: 24.06.2020
Titlu: Anunţ de identificare şi selecţie a grupului ţintă a specialiştilor (Mediator şcolar şi consilier şcolar) care vor face parte din echipa comunitară integrată în cadrul proiectului POCU "Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale."

Data: 24.06.2020
Titlu: Lista UAT-urilor cu posturi disponibile pentru formarea grupului-țintă [document actualizat 24.06.2020] la documentația aferentă anunțului pentru etapa 2 de selecție a GT, aici

Data: 17.06.2020
Titlu: Ordin pentru suspendarea organizării și desfășurării unor activități prevăzute în anexa nr.19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021

Data: 15.06.2020
Titlu: Informații privind Evaluarea națională a elevilor claselor a VIII-a

Data: 22.05.2020
Titlu: Adresă referitoare la reglemantarea activităților CJRAE

Data: 21.05.2020
Titlu: Ordin metodologie gradatie de merit

Data: 20.05.2020
Titlu:  Ordinul nr. 4247/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011

Data: 19.05.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe la examenele naționale

   mai multe