Acasă   ||    Locaţie   ||    Contact   
 
INFORMARE PUBLICĂ
Transparenţa decizională  
P.D.I. 2016-2020  
Despre noi  
Programe şi acţiuni  
Organigramă  
Personal  
Legislaţie  
Revista  
Resurse  
Apariții în presă  
Declaraţii de avere  
Logare  
Tipizate/Formulare  
Consiliere online  
Chestionare  
   
C.J.A.P.
Despre noi  
Retea  
Programe/Proiecte  
   
C.L.I.
Retea  
   
S.E.O.S.P
Descriere  
Acte necesare  
Descărcare acte necesare  
Plan de servicii  
Formulare pentru directori unitati scolare  
Ghid TSI  
Managementul Act.cons.educ.  
   
FORMARE PROFESIONALĂ
Informări  
Cursuri  
   
ALTE INFORMAŢII
Noutăţi  
Parteneri  
Link-uri utile  
   
VIZITATORI

   
M.E.C.
edu.ro
I.S.J. MURES
edums.ro
C.J. MURES
cjmures.ro
D.G.A.S.P.C. MURES
cjmures.ro
  
 
ULTIMELE NOUTĂȚI
Data: 08.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - noile modele de cerere de înscriere la Concursul de titularizare

Data: 08.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - Ref.: concursul național de ocupare a posturilor/cadrelor didactice declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2020-2021

Data: 08.07.2020
Titlu: Model cereri concurs titularizare

Data: 07.07.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Plan de acțiune pentru educația digitală

Data: 26.06.2020
Titlu: Procedură admitere candidați CES liceal


Data: 26.06.2020
Titlu: Către toate unitățile de învățământ din județul Mureș :având în vedere că Serviciul de Evaluare şi Orientare Școlară/Profesională şi Comisia de Orientare Şcolară si Profesionala din cadrul CJRAE Mureș NU vor avea activitate în perioada 01.07.2020-31.08.2020, vă recomandăm să informaţi părinţii copiiilor/elevilor care au nevoie de certificate de Orientare Şcolară și Profesională să depună dosarele pană la data de 30.06.2020.

Data: 24.06.2020
Titlu: Anunţ de identificare şi selecţie a grupului ţintă a specialiştilor (Mediator şcolar şi consilier şcolar) care vor face parte din echipa comunitară integrată în cadrul proiectului POCU "Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale."

Data: 24.06.2020
Titlu: Lista UAT-urilor cu posturi disponibile pentru formarea grupului-țintă [document actualizat 24.06.2020] la documentația aferentă anunțului pentru etapa 2 de selecție a GT, aici

Data: 17.06.2020
Titlu: Ordin pentru suspendarea organizării și desfășurării unor activități prevăzute în anexa nr.19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021

Data: 15.06.2020
Titlu: Informații privind Evaluarea națională a elevilor claselor a VIII-a

Data: 22.05.2020
Titlu: Adresă referitoare la reglemantarea activităților CJRAE

Data: 21.05.2020
Titlu: Ordin metodologie gradatie de merit

Data: 20.05.2020
Titlu:  Ordinul nr. 4247/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011

Data: 19.05.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - Referitor la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe la examenele naționale

Data: 18.05.2020
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - referitor la înscrierea în clasa pregătitoare

Data: 18.05.2020
Titlu: LEGE Nr. 55/2020 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Data: 15.05.2020
Titlu: HOTĂRÂRE Nr. 24/2020 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2

Data: 24.04.2020
Titlu: Planul județean de intervenție educațională pentru situația suspendării cursurilor din învățământul preuniversitar la nivelul CJRAE MUREŞ

Data: 18.05.2020
Titlu: Ordin privind modificarea si completarea calendarului si a metodologiei de înscriere a copiilor în învâțământul primar pentru anul școlar 2020-2021

Data: 18.05.2020
Titlu: Calendarul înscrierii în învățământul primar

Data: 15.05.2020
Titlu: DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE - stare de alertă -

   mai multe