Acasă   ||    Locaţie   ||    Contact   
 
INFORMARE PUBLICĂ
Transparenţa decizională  
P.D.I. 2016-2020  
Despre noi  
Programe şi acţiuni  
Organigramă  
Personal  
Legislaţie  
Revista  
Resurse  
Apariții în presă  
Declaraţii de avere  
Logare  
Tipizate/Formulare  
Consiliere online  
Chestionare autoevaluare  
Raport Activitate  
   
C.J.A.P.
Despre noi  
Retea  
Programe/Proiecte  
Chestionare osp  
   
C.L.I.
Retea  
   
S.E.O.S.P
Descriere  
Acte necesare  
Descărcare acte necesare  
Plan de servicii  
Formulare pentru directori unitati scolare  
Ghid TSI  
Managementul Act.cons.educ.  
   
FORMARE PROFESIONALĂ
Informări  
Cursuri  
   
ALTE INFORMAŢII
Noutăţi  
Parteneri  
Link-uri utile  
   
SNAC
http://www.snac.ro/
VIZITATORI
   
M.E.
www.edu.ro
I.S.J. Mures
www.edums.ro
C.J. Mures
www.cjmures.ro
D.G.A.S.P.C. MURES
www.dgaspcmures.ro
SALVATI COPII
www.salvaticopiii.ro
APEL URGENTA
https://www.sts.ro/
 


 
 
ULTIMELE NOUTĂȚI
Data: 06.01.2022
Titlu: Către toate unitățile școlare care beneficiază de serviciile de consiliere psihopedagogică, asigurată de angajații C.J.R.A.E. Mureș

Data: 06.01.2022
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ, privind numirea responsabilului de caz servicii psihoeducaționale

Data: 29.12.2020
Titlu: Sondaj privind opțiunile școlare ale elevilor din clasa a VIII-a pentru anul școlar 2022-2023

Data: 17.12.2021
Titlu: BORDEROU CENTRALIZATOR cuprinzând rezultatul final obținut la concursul pentru ocuparea postului de prof.logoped din cadrul C.J.R.A.E. Mureș din data de 16.12.2021

Data: 11.10.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ - prevenire și combatere a comportamentelor de tip bullying in mediul școlar

Data: 24.09.2021
Titlu: Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor/catedrelor care s-au vacantat după începerea anului școlar 2021-2022 la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș

Data: 15.11.2021
Titlu: ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023

Data: 15.11.2021
Titlu: INSTRUCȚIUNE privind procedura de lucru privind realizarea testării cu teste rapide antigen din salivă, pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 a elevilor în unitățile de învățământ

Data: 08.11.2021
Titlu: ORDIN privind structura anului școlar 2021-2022

Data: 08.11.2021
Titlu: ORDIN pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul minitrului educației și cercetării nr. 5.447/2020

Data: 08.11.2021 ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului ministerului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
Titlu: https://www.edums.ro/2021-2022/747%2008%2011%202021.pdf

Data: 08.11.2021
Titlu: ORDINUL nr. 5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023

Data: 07.06.2021
Titlu: Stimați colegi,miercuri 9 iunie, de la ora 9:30, va avea loc activitatea de intervizare pentru secția română iar de la ora 11:00 pentru secția maghiară (locația, google classroom). Echipa CJAP

Data: 31.05.2021
Titlu: Stimați colegi, miercuri vor avea loc întâlnirile comisiilor metodice. Îi rugăm pe responsabilii acestora să realizeze, cu prilejul întâlniri, un raport al activității din acest an. Echipa CJAP

Data: 26.05.2021
Titlu: Centrul de resurse de învățare pentru specialiști, cadre didactice care lucrează cu copii cu cerințe educaționale speciale

Data: 26.05.2021
Titlu: Concursul național „Schimbarea începe în clasa mea” are scopul de a crește accesul la educație al copiilor cu CES și de a dezvolta oportunitățile de învățare și predare în rândul profesioniștilor în educație din țară.

Data: 17.05.2021
Titlu: Stimați colegi,miercuri 19 mai, de la ora 10, va avea loc activitatea de intervizare pentru secția maghiară (locația, google classroom). Echipa CJAP

Data: 12.05.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Mureș

Data: 12.05.2021
Titlu: Simpozionul Regional Online din cadrul proiectului Pro CES

Data: 10.05.2021
Titlu: Simpozionul Regional Online „Activităţi practice în predarea psihologiei" - Etapa următoare din cadrul proiectului nostru, Psiho+

Data: 10.05.2021
Titlu: Concursul Exploratori în lumea emoţiilor - din cauza schimbărilor apărute în structura anului şcolar, am modificat perioada de desfăşurare a etapelor.

Data: 10.05.2021
Titlu: Stimați colegi, miercuri 12 mai, de la ora 10, va avea loc activitatea de intervizare pentru secția română (locația, google classroom). Diplomele de participare la supervizarea coordonată de doamna Albert Lorincz Eniko și cele ce țin de organizarea concursului ”Delphi”, pot fi preluate de la direcțiune. Echipa CJAP

Data: 07.05.2021
Titlu: În atenția directorilor și a cadrelor didactice. Referitor la înscrierea candidaților la Concursul Național de Titularizare - sesiunea 2021

Data: 28.04.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a consilierilor educativi - Referitor: platforma e-learning - VreauLaExamen

Data: 31.03.2021
Titlu: În atenția directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice - aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ

Data: 29.03.2021
Titlu: Stimați colegi, miercuri, 31 martie, vor avea loc următoarele activități: de la 10-10.30, prezentarea testului FAST (pentru secția maghiară); de la 10.30, aplicații TIC în activitatea de consiliere; Conectarea se face pe google classroom/ cjap consilieri școlari Echipa CJAP

   mai multe